B002

Er serchus gof am
DAVID JONES (Dewi Ffraid)
Glyndwr, Carrog
yr hwn a fu farw Ebrill 24, 1913
yn 86 mlwydd oed
hefyd, am
MARY JONES, ei anwyl briod
yr hona fy farw Mai 6, 1912
yn 77 mlwydd oed
hefyd, am er hwyr
ROBERT ERNEST JONES
yr hwn a fu farw Mehefin 17, 1898
yn 74 mis. oed
“?Na ollynga gwyll anchof
byth i drang, dros genlan, cof”

Grave Ref: B002