B001

Er cof am
LLOYD
a hunodd Gor. 30, 1900
yn 10 wythnos oed
ROBERT ALBERT
a hunodd Ionawr 30, 1915
yn io ml. oed
annwyl blant R. a J. DAVIES

Grave Ref: B001