A014

Er
serchus gof
am
LLOYD
annwyl fab
E. M. ac M. JONES Ty Du
yr hun a hunodd yn yr Iesu
Mehefin 25, 1899
hefyd, am RHONWEN, fu unherch
yr hon a’i dilynodd yn yr Iesu
Rhagfyr 21, 1900
yn 16 mlwydd oed
hefyd am MARGARET JONES
annwyl briod E. M. JONES, Bryn Llan
hunodd yn yr Iesu Mawrth 29, 1923
yn 75 mlwydd oed
hefyd am
EDWARD MAURICE JONES
a hunodd Mai 26, 1935
yn 84 mlwydd oed
“Corddwyso maent mewn hedd”

Grave Ref: A0144