A004

Er serchus gof
am
JOHN JONES
Croes Faen, Carrog
a hunidd ynyr Iesu Ebril 13, 1930
yn 80 mlwtdd oed
hefryn am ANN JONES
annw eriodd yr uchog
au delynood Chwefror 27, 1931
yn 80 mwlydd oed
“Hedd perffaith hedd”

Grave Ref A004