A003

An
Serchus Gof
am
MARY ELLIS
anwyl briod ROBERT ELLIS
Fedw Isaf
hunodd Hydref 6ed 1930
yn 77 mlwyddd oed
hefyd am ROBERT ELLIS
hunodd Ionawr 13 1936
“A’u hûn mor dawel yw”
hefyd FLORENCE ELLIS
merch yr ughoo
hunodd Ionawr 31 1980
yn 86 mlwydd oed

Grave Ref: A003